Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DOMART Dominik Grzesiok z siedzibą w Mysłowicach, ul. Szopena 2c / 46, 41-400 Mysłowice, NIP 2220041054 (dalej jako DOMART”). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu współpracy z Państwem, w szczególności w celu zawarcia umów i wykonania ich, przez okres trwania tej współpracy. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nawiązanie współpracy z Państwem i zawarcie oraz realizację umów. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe do Administratora Państwa danych osobowych jak na wstępie, dodatkowo można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@domart-wegiel.pl.

DOMART

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.